Restaurator – zabawa rozwijająca kreatywność

Trochę teorii

Rozwój kreatywności jest w literaturze naukowej definiowany jako proces zmian w sposobie myślenia poprzez wzmacnianie potencjału twórczego dzięki wewnętrznej motywacji przy udziale stymulującego otoczenia. Zgodnie ze współczesnymi teoriami psychologicznymi, można stwierdzić, że potencjał twórczy istnieje u każdego człowieka i może, przy zewnętrznym wspomaganiu, być sukcesywnie rozwijany.

Kształtowanie kreatywności u dzieci niesie ze sobą ogromne zalety rozwój wyobraźni, kształtowanie umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów, rozwój myślenia nonkonformistycznego wzmacnianie elastyczności myślenia. Poprzez rozwijanie samodzielności, motywacji, otwartości i komunikatywności dzieci uczą się lepiej radzić sobie z problemami życia codziennego, konfliktami z rówieśnikami i dorosłymi. Poszerza się pole ich zainteresowań i aktywności. Ćwiczenie kreatywności łączy się również z rozwojem kompetencji komunikacyjnych, a skutki tego procesu będą wpływały na codzienne i rodzinne życie ludzi. Podczas treningów potencjału twórczego dzieci doświadczają zdrowej dumy i satysfakcji z własnych sukcesów oraz uzasadnionej wiary w powodzenie swoich działań. Z drugiej strony – konfrontują się z własnym zniecierpliwieniem i niepowodzeniami, przez co ćwiczą się w samokontroli. Z czasem przestają bać się popełniać błędy i aktywnie uczestniczą we wprowadzaniu potrzebnych zmian.

Wierzę, że z osoby z takimi kompetencjami będą w przyszłości lepszymi pracownikami, przedsiębiorcami, wartościowymi członkami społeczności i dobrymi partnerami – czy to w życiu zawodowym, czy rodzinnym. Rozwój potencjału twórczego polega na regularnym wykonywaniu ćwiczeń stymulujących niestandardowe myślenie i wzmacniających umiejętności krytycznego myślenia oraz bezpośredniej i odważnej komunikacji.

Zabawa

Poniżej przedstawiam jedno z zadań, które wykonywałam z małymi mieszkańcami Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania podczas wspólnego pikniku.

Celem zabawy jest wymyślenie jak największej ilości niestworzonych połączeń – dziecko stawia się w roli przyszłego właściciela restauracji, który staje przed wyzwaniem wymyślenia najlepszej jadłodajni dla swoich klientów. Maluch losuje karteczki określające nazwy z 3 kategorii – rodzaj restauracji, klienci oraz lokalizacja. Próbując powiązać pozornie niepasujące do siebie elementy, dzieci zaczynają tworzyć absurdalne i często zabawne pomysły, bawią się i zapominają o tym, że wykonują ćwiczenie.

Wystarczy pociąć kartki wzdłuż przerywanych linii, podzielić na odpowiednie grupy i zacząć losowanie.

Pamiętajmy o tym, aby początkowo nie oceniać pomysłów dzieci, gdyż moglibyśmy zahamować ich entuzjazm. Bawmy się razem z nimi! Dopiero w kolejnym etapie możemy skoncentrować się na celu i spróbować wymyślić np. najbardziej przydatną restaurację.

Zabawa będzie najlepsza dla dzieci od 6-stego roku życia. Można zaproponować ją również tym młodszym, natomiast nie spodziewajmy się wtedy zbyt wielu racjonalnych propozycji i wytrwałości w wymyślaniu 🙂

Dodaj komentarz